เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

python CoinDetection โปรแกรมตรวจจับและนับจำนวนเหรียญ 0

python CoinDetection โปรแกรมตรวจจับและนับจำนวนเหรียญ

ผู้เขียนบทความ : นายพีรพล ลิ่มพรเจริญ coe#12 )ความเป็นมาCoin Segmentation : Python OpenCV คือ การตรวจจับและค้นหาเหรียญจากภาพ วิดีโอ กล้องแบบเรียลไทม์ด้วย Python + OpenCV ไลบราลี่ที่นำมาใช้งาน pip install opencv-python pip install numpy 2. )วัคถุประสงค์ใช้...

0

วิธีการคัดลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ Full Page

กรณีต้องการคัดลอกหน้าจอแบบ FullPage ใช้เครื่อง extension ใน google Chrom ชื่อ GoFullPage โหลดได้ตามลิงค์https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl ขั้นตอนการใช้งาน บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.

0

docker create network ip

ขั้นตอนในการกำหนด ip ให้กับ docker network กรณีที่มี ip อยู่แล้วให้ทำการลบ network เดิมก่อน Step 1 : Removing Docker Networks Step 2 : Create network ip อ้างอิง Removing Docker Networkshttps://yallalabs.com/devops/how-to-remove-all-unused-docker-networks/Create...

0

โปรแกรมแชท+server(LAN)

ผู้เขียนบทความ : นาย รวิพล ไชยภักดี 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง การเขียน Server เบื้องต้น และ การแชทคุยกับ Server หรือผู้อื่น เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจาก บทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรมแชทตัวนี้ ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1) เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษา...