การทำ Related Posts ใน WordPress 3.X

Related Posts คือ การทำให้บทความที่เขียนขึ้น มีความสัมพันธ์กันทำให้ผู้อ่านบทความสามารถ พบบทความอื่นที่มีอยู่ใน Blog ได้โดยง่าย
โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ดาว์โหลด โมดูลSimple tags  ได้ที่  http://wordpress.org/extend/plugins/simple-tags/
  2. Unzip”แท็ Simple เก็บและวางไฟล์ทั้งหมดใน plugins”folder”ของคุณ (/ wp-content/plugins /) 
  3. เปิดใช้งานปลั๊กอิน
  4. ภายใน WordPress admin ตั้งค่า (Option) -> Tags Simple ปรับค่าตามความต้องการของคุณและบันทึก
  5. จากนั้นท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์บทความได้โดย เขียนตรง post tags ของบทความหากต้องการให้บทความมีความเกี่ยวข้องกัน
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply