ติดตั่ง โปรแกรมของ Windows บน ubuntu ด้วย Wine

บทความดีีสำหรับ Ubuntu ท่านใดต้องการลงโปรแกรม windows บน Ubuntu 10.1 ใช้โปรแกรม wine ครับ

ขั้นตอนติดตั้งดังนี้
1. sudo aptitude install wine
2.จากนั้นทำการติดตั้งโดยผ่านทางเมนู
Wine->Unistall Wine Software-> จากนั้นคลิ๊กปุม install
3.จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการติดตั้งได้เลยครับ ผลทดลองแล้วใช้ได้ดี

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply