ติดตั้ง โปรแกรม Shutter สำหรับจับภาพหน้าจอ

#sudo aptitude install shutter

หมายเหตุ เป็นโปรแกรมที่ดีทดลองใช้แล้วไม่มีปัญหาดีมาก

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply