ติดตั้ง Installing MATE in Ubuntu 14.04 LTS

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. ติดตั้งตามรายการดังต่อไปนี้
    sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
    sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/trusty-mate
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install –no-install-recommends ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
  2. จากนั้นก่อนการ login  ให้ทำการเลือกตรง icon ให้เลือกการแสดงรูปแบบเป็น mate
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply