ติดตั้ง OpenSSH server แทนการ FTP

ติดตั้ง opemssh server สำหรับการโอนไฟล์ผ่าน ssh

1. apt-get update

2. apt-get install openssh-server

จากนั้นหากต้องการโอนไฟล์ สามารถใช้ FileZilla โดยใช้การโอนไฟล์แบบ SFTP ได้

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...