ติดตั้ง PRi-Monitor

screenhunter_008

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ทำการเพื่มรายการใน repository
 2. ติดตั้ง key
  • $ sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 2C0D3C0F
 3. ปรับปรุงระบบ
  • $ sudo apt-get update
  • $ sudo apt-get install rpimonitor
 4. ปรับปรุงระบบอีกครั้ง
  • $ sudo apt-get update
  • $ sudo apt-get upgrade
 5. ปรับปรุง rpimonitor
  • $ sudo /etc/init.d/rpimonitor update
 6. ใช้งานระบบ http://ip:8888
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply