ติดตั้ง Theme สวยๆสำหรับ Ubuntu 10.10 และ 10.04

ธีมที่ติดตั้งไม่ยาก ซึ่งเป็นธีมที่มาจาก Besigi project ซึ่งเป็นบล็อกของ François Vogelweith สำหรับการติดตั้งจะใช้ coomand line ในการติดตั้ง ท่านสามารถติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้
1. เพื่ม repository

sudo add-apt-repository ppa:bisigi/ppa/

2. กำหนดคีย์ให้ถูกต้อง

gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:11371 --recv-key 881574DE && gpg -a --export 881574DE | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

3. จากนั้นหากต้องการติดตั้งธีมแบบทั้งชุด

sudo apt-get install bisigi-themes

ตัวอย่าง ธีมที่อยู่ในชุดนี้ครับ…

แหล่งข้อมูล http://www.openplus.org/content/review/theme-ubuntu-1010-1004

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply