ติดตั้ง windows XP แล้วไม่เห็น hard disk

ปัญหาแบบนี่เจอบ่อยสำหรับการติดตั้งใน notebook ทีเป็นแบร์นอินเตอร์วิธีแก้ไข

สำหรับเครื่อง note book HP 520
1. ตั้งค่า Bios กด F10
2. เลือก Device Configuration  กำหนดให้ SATA  ของฮาร์ดดิสก์ ให้เป็น Disable
3. กด F10 บันทึก
4. จากนั้นก็ทำการติดตั้ง
5.หลังการติดตั้งเสร้จให้เซตค่า BIOS เหมือนเดิม

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply