ประสบการณ์เล่าความดี

https://siamcyber.dyndns.info/rec/

  1. Login เข้าสู่ระบบ ด้วย e passport
  2. เลือกเมนูระบบบันทึกเสียง
  3. เลือกกลุ่มคำถาม คลิ๊กปุ่ม record
  4. จากนั้นบันทึกเสียง
  5. กรณีต้องการส่งให้คลิ๊กปุ่ม ส่งเสียงบันทึกนี้ไปยังระบบ

บทความที่เกี่ยวข้องกัน