ปรับแต่งภาพ กับ ubuntu

ติดตั้งโปรแกรม nautilus สามารถใช้การคลิ๊กเมาร์ขวาในการแก้ไขรูปภาพ

#sudo aptitude install nautilus

จากนั้น logout

อีกโปรแกรม GIMP น่าใช้เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่ดี

#sudo aptitude install gimp
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply