ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points

ผู้เขียนบทความ : นายจิรายุ มาพบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.ความเป็นมา

ซึ่งปัจจุบันเราจะมี Google Maps ที่จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การค้นหาเส้นทาง ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น เราจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อจะทำให้เราสะดวกต่อการเดินทางและรู้ว่าระยะทางระหว่างตัวเรานั้นห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ และถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเราจะได้รู้ว่าร้านไหนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่ จึงเป็นที่มาของระบบตัวนี้ ซึ่งระบบตัวนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อสะดวกในการหาระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังเป้าหมาย ว่าระยะห่างระหว่าเราไปสู่เป้หมายห่างกันเท่าไหร่

2.วัตถุประสงค์

เพื่อทราบระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังสถานที่ต่างๆที่เราต้องการว่าห่างกันเท่าไหร่ เช่น การที่เราจะดูว่าร้านอาหารที่ไหนใกล้กับตัวเรามากที่สุด เป็นต้น

3.ขอบเขต

1.ระบุบละติจูด ลองติจูดให้ชัดเจน เพื่อความแม่นยำในการหาระยะห่างระหว่างเราไปยังเป้าหมาย

2.ระบบมีความแม่นยำในการบอกระยะห่างระหว่างเราและเป้าหมาย

4.ประโยชน์ที่สามารถได้รับ

1.ได้รู้ระยะห่างจากตัวเราไปยังเป้าหมายเท่าไหร่

2.สะดวกในการหาร้านอาหารที่ใกล้ตัว

3.ช่วยประหยัดระยะเวลาในการเดินทาง

5.ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

Google Maps เป็นบริการค้นหาที่ตั้งบนแผนที่ การค้นหาเส้นทาง และให้ข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่นั้นๆ
เช่น ที่ตั้ง รายละเอียดการติดต่อ เส้นทางการเดินทาง ซึ่งบริการ Google Maps ให้บริการมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ.
2005 เป็นบริการฟรีที่ Google บริการให้แก่บุคคลทั่วไป จุดเด่นของ Google Maps คือ การบริการแผนที่และ
ภาพถ่ายดาวเทียม ที่คลอบคลุมทั่วโลก ด้วยจุดเด่นเรื่องแผนที่ และการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถใส่ข้อมูล
ที่เป็นภาพ ข้อความ รายละเอียดเบื้องต้นได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ทั้งการ
ก าหนดเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ รอบโรงเรียน การก าหนดจุดเยี่ยมชม ระยะทางในการเดินทาง
เวลา และรูปแบบในการเดินทางไปยังเป้าหมาย ท าให้เกิดความสะดวกต่อการท างาน ช่วยให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนที่อยู่บ้านและที่ทํางาน

ประหยัดเวลาพิมพ์และดูเส้นทางได้เร็วขึ้นด้วยการตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน คุณยังเลือกไอคอนสำหรับบ้านและที่ทำงานในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้อีกด้วย

ตั้งค่าที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ติดป้ายกำกับ
 3. เลือกบ้านหรือที่ทำงาน
 4. พิมพ์ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน แล้วคลิกบันทึก

เปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์บ้านหรือที่ทำงาน
 3. คลิกแก้ไขถัดจากที่อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. พิมพ์ที่อยู่ใหม่แล้วคลิกบันทึก

ลบที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ติดป้ายกำกับ
 3. คลิก ปิด ถัดจากที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

ค้นหาสถานที่บน Google Maps

คุณค้นหาข้อมูลทุกชนิด เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ตู้ถ่ายภาพ ป้ายรถเมล์ หรือชื่อถนนได้โดยใช้ Google Maps

คุณจะได้รับผลการค้นหาที่ดีขึ้นหากลงชื่อเข้าใช้ Google Maps เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณจะพบสถานที่ที่เคยค้นหาก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว และค้นหารายชื่อติดต่อตามชื่อได้

ค้นหาสถานที่

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. พิมพ์ที่อยู่หรือชื่อของสถานที่
 3. กด Enter หรือคลิกค้นหา ค้นหา หากกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่เห็นแว่นขยาย
 4. คุณจะเห็นผลการค้นหาเป็นหมุดขนาดเล็กสีแดงหรือจุดสีแดง หมุดขนาดเล็กแสดงผลการค้นหาอันดับต้น ส่วนหมุดสีม่วงเป็นโฆษณา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของหมุดขนาดเล็ก
 5. ไม่บังคับ: หากค้นหาประเภทของสถานที่ เช่น ร้านอาหาร คุณกรองผลลัพธ์ได้โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่ใต้ช่องค้นหา

ดูแผนที่ทั้งหมด

หากต้องการดูแผนที่ทั้งหมด ให้ซ่อนช่องค้นหาและแผงด้านข้าง หากต้องการซ่อนแผงด้านข้าง ให้ไปที่ทางขวาของแผงและคลิกลูกศร ยุบแผงด้านข้าง หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้

กรองผลลัพธ์

หากกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะกรองผลการค้นหาไม่ได้

 1. ค้นหาประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร หรือสถานที่ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกตัวกรองดังนี้
  • ราคา: ค้นหาตามราคาของร้านอาหาร
  • เวลาทำการ: ดูเฉพาะสถานที่ที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้
  • ข้อมูลโรงแรม: ดูวันที่เช็คอินและการให้ดาว

เคล็ดลับสำหรับการค้นหา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการค้นหาบน Google Maps

 • ธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงร้านกาแฟดอยตุง
 • ประเภทสถานที่ร้านกาแฟใกล้สยาม
 • จำกัดผลการค้นหาด้วยการใช้อำเภอและจังหวัดร้านขายของชำในปาย แม่ฮ่องสอน
 • จำกัดผลการค้นหาด้วยการใช้รหัสไปรษณีย์ปั๊มน้ำมันใน 10150
 • ค้นหาทางแยกห้าแยกลาดพร้าว
 • ที่อยู่ อำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือสนามบิน160 ถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ นนทบุรีสนามบินภูเก็ตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์
 • พิกัดละติจูดและลองจิจูด41.403382.17403
 • เพื่อนและรายชื่อติดต่ออื่นๆ (คุณต้องลงชื่อเข้าใช้): สวัสดิ์ การุณ
 • ชื่อบุคคลอื่นๆ ใน G Suite Contacts ของคุณ

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่

ถ้าต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เลือกหมุดขนาดเล็กในแผนที่
 • ปักหมุดในแผนที่
 • ค้นหาสถานที่ที่ต้องการ

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ที่อยู่ เวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ และคะแนนหรือรีวิว

เคล็ดลับ: สำหรับโทรศัพท์ iPhone 6s ขึ้นไป คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน 3D Touch เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของสถานที่ บันทึกสถานที่ ค้นหาเส้นทาง และแชร์สถานที่ หากต้องการเปิด 3D Touch ไปที่แอปการตั้งค่า  ทั่วไป  การช่วยการเข้าถึง  3D Touch  ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์อยู่ จากนั้นเปิด Google Maps แล้วกดแรงที่สถานที่นั้น

ดูคำแนะนำการค้นหาสถานที่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Maps
 2. เปิด Google Maps หรือแอป Google Maps Google Maps
 3. ในช่องค้นหา ให้เริ่มพิมพ์การค้นหา เช่น ร้านอาหาร
 4. ผลการค้นหาในแบบของคุณอาจปรากฏอยู่ใต้ช่องค้นหา ตัวอย่างเช่น ผลการค้นหานั้นอาจรวมถึงสถานที่ที่คุณเคยค้นหามาก่อน หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แต่ไม่เห็นผลการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ ให้ตรวจสอบว่ากิจกรรมบนเว็บและแอปเปิดอยู่
 5. เลือกสถานที่เพื่อดูสถานที่นั้นในแผนที่และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ Maps แสดงผลการค้นหาในท้องถิ่น

สถานที่ทั่วไปในแผนที่

ผลการค้นหาในท้องถิ่นจะแสดงให้ผู้ที่ค้นหาธุรกิจและสถานที่ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งของตนเห็น อีกทั้งแสดงในตำแหน่งต่างๆ ทั่วทั้ง Maps และ Search

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นผลการค้นหาในท้องถิ่นหากค้นหา “ร้านอาหารอิตาเลียน” จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Google จะพยายามแสดงร้านอาหารประเภทที่ใกล้เคียงกับที่คุณต้องการไปรับประทาน

ผลการค้นหาในท้องถิ่นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่หลักๆ แล้วคือความเกี่ยวข้อง ระยะทาง และความโดดเด่น ระบบจะรวมปัจจัยเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อช่วยหาผลลัพธ์ที่ตรงกับสิ่งที่คุณค้นหามากที่สุด 

ตัวอย่างเช่น อัลกอริทึมของ Google อาจตัดสินว่าธุรกิจที่อยู่ห่างออกไปจากตำแหน่งของคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่คุณกำลังมองหามากกว่าธุรกิจที่อยู่ใกล้ จึงจัดอันดับให้ธุรกิจที่อยู่ไกลกว่าดังกล่าวไว้สูงกว่าในผลลัพธ์ในท้องถิ่น

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ใน Google Maps ไม่ได้รับอิทธิพลจากการจ่ายเงินของบริษัทอื่น เนื้อหาที่ต้องชำระเงินใน Google Maps จะมีป้ายกำกับไว้เสมอ

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

การค้นหาในแบบของคุณบางรายการที่เห็นใน Google Maps จะปรากฏให้คุณเห็นเพียงผู้เดียว ถ้าอยู่ใน Google+ คุณยังอาจจะเห็นสถานที่ที่คนในแวดวงแนะนำหรือแชร์ด้วย

ดูคำแนะนำเส้นทางและแสดงเส้นทาง

คุณขอเส้นทางการขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือขี่จักรยานได้ใน Google Maps เมื่อเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง เส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมายจะเป็นสีน้ำเงิน เส้นทางอื่นๆ จะปรากฏเป็นสีเทาในแผนที่

บางเส้นทางใน Google Maps เป็นเส้นทางในรุ่นเบต้า และอาจมีข้อจำกัดในการใช้งาน โปรดใช้เส้นทางใน Google Maps อย่างระมัดระวังเสมอ สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลา และดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณและคนรอบตัวจะปลอดภัย เมื่อไม่แน่ใจ ให้ปฏิบัติตามป้ายริมถนนหรือเส้นทางที่คุณใช้เดินทาง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. คลิกตำแหน่งบนแผนที่ พิมพ์ที่อยู่ หรือเพิ่มชื่อสถานที่
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถขับรถ
  • ขนส่งสาธารณะขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้าเดินเท้า
  • จักรยานจักรยาน
  • เครื่องบินเครื่องบิน

เคล็ดลับ:

 • เส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดอ้างอิงหลายแห่งจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการค้นหาการขนส่งสาธารณะหรือเที่ยวบิน
 • การค้นหาเส้นทางอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค
 • บางเมืองอาจไม่มีเส้นทางขนส่งสาธารณะใน Google Maps บริษัทขนส่งท้องถิ่นของคุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเส้นทางของตนใน Google Maps ก่อน คุณจึงจะขอเส้นทางขนส่งสาธารณะได้ ดูเมืองที่ครอบคลุม
 • ในการเปลี่ยนเส้นทางขับรถ ให้คลิกจุดบนเส้นทางค้างไว้แล้วลากมาที่จุดใหม่บนแผนที่

เพิ่มจุดหมายหลายแห่ง

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 3. เพิ่มจุดเริ่มต้นและจุดหมาย
 4. คลิกเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านซ้ายใต้จุดหมายที่คุณป้อน
 5. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพัก เลือกจุดหมายอีกแห่งหนึ่ง
 6. หากต้องการเพิ่มจุดแวะพักต่อไป ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5
 7. คลิกเส้นทางหนึ่งเพื่อดูคำแนะนำเส้นทาง

ใช้การนำทางในแอป Google Maps

แอป Google Maps ช่วยนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวได้ในแบบที่เข้าใจง่ายซึ่งจะแสดงเส้นทางและใช้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปยังจุดหมาย 

เมื่อใช้การนำทางด้วยเสียง คุณจะได้ยินการแจ้งเตือนการจราจร จุดที่ต้องเลี้ยว ช่องทางที่ควรใช้ และแจ้งเมื่อมีเส้นทางที่ดีกว่า

สำคัญ: อาจไม่มีข้อมูลการนำทางและช่องทางที่ควรใช้ให้บริการในบางภูมิภาคและภาษา การนำทางไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับรถขนาดใหญ่หรือรถฉุกเฉิน

เริ่มต้นหรือหยุดการนำทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะเส้นทางที่ด้านซ้ายล่าง หากแตะปุ่มนี้ค้างไว้ การนำทางจะเริ่มต้นขึ้นและคุณจะข้ามขั้นตอนที่ 4-6 ได้
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มจุดหมายอื่นๆ ให้ไปที่ด้านขวาบน แล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้นเพิ่มจุดแวะพัก คุณเพิ่มจุดแวะพักได้สูงสุด 9 แห่ง เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
 5. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ขับรถ: ขับรถ
  • ขนส่งสาธารณะ: ขนส่งสาธารณะ
  • เดินเท้า: เดินเท้า
  • การโดยสาร: บริการเรียกรถ
  • จักรยาน: จักรยาน
 6. หากมีเส้นทางอื่นๆ ให้ใช้ เส้นทางเหล่านั้นจะปรากฏเป็นสีเทาบนแผนที่ หากต้องการไปตามเส้นทางอื่น แตะเส้นสีเทา
 7. แตะเริ่มต้น เริ่มต้น เพื่อเริ่มการนำทาง หากคุณเห็น “กำลังค้นหา GPS” แสดงว่าโทรศัพท์กำลังพยายามรับสัญญาณ GPS เช่น คุณอาจอยู่ในหรือใกล้อุโมงค์ โรงจอดรถ หรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่มีสัญญาณ GPS
 8. ไปที่ด้านซ้ายล่าง แล้วแตะปิด ปิด เพื่อหยุดหรือยกเลิกการนำทาง

เคล็ดลับ:

เปิดเพลงขณะนำทาง

คุณเล่นเพลง หยุดชั่วคราว ข้าม และเปลี่ยนเพลงได้โดยไม่ต้องย่อการนำทางโดยใช้ Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น แสดงตัวควบคุมการเล่นสื่อ
 3. เลือกแอปสื่อ จากนั้น ถัดไป จากนั้น ตกลง
 4. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสื่อ ให้แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น ตัวควบคุมการเล่นเพลง
 5. ตัวควบคุมสำหรับโปรแกรมเล่นสื่อที่คุณเลือกจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอในการนำทางโดยใช้ Google Maps

เลือกบริการเพลงเริ่มต้นด้วย Google Assistant

คุณเลือกบริการสตรีมมิงเพลงที่ต้องการให้เป็นแหล่งที่มาเริ่มต้นของเพลงเมื่อใช้ Google Assistant ขณะนำทางได้

 1. พูดว่า “Ok Google เปิดการตั้งค่า Assistant” ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะบริการ จากนั้น เพลง
 3. เลือกบริการเพลง สำหรับบริการบางอย่าง ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ดูการทำงานอื่นๆ ขณะนำทาง

หากต้องการดูการทำงานอื่นๆ เมื่ออยู่ระหว่างการนำทาง ให้ไปที่มุมขวาล่าง แล้วแตะลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น หากต้องการซ่อนเมนู ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง

 • ค้นหาสถานที่ในเส้นทาง: ค้นหาสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทาง เช่น ร้านอาหารหรือปั๊มน้ำมัน ดูวิธีค้นหาสถานที่ในเส้นทาง
 • แสดงแผนที่ดาวเทียม: ดูแผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นโดยใช้รูปภาพจากดาวเทียม
 • คำแนะนำ: ดูรายการคำแนะนำทีละขั้นตอน
 • การตั้งค่า: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น สลับระหว่างไมล์กับกิโลเมตร

ฟังเสียงแนะนำเส้นทาง

คุณฟังเสียงแนะนำเส้นทางไปยังสถานที่ได้

เปลี่ยนระดับเสียง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชีจากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการนำทาง จากนั้น ระดับเสียงพูด
 3. เลือกดังขึ้น ปกติ หรือเบาลง

ปิดเสียง เปิดเสียง หรือฟังการแจ้งเตือน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เริ่มการนำทาง
 3. แตะเสียง เสียง ที่ด้านขวาบน จากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ปิดเสียง: แตะปิดเสียง ปิดเสียง
  • ฟังการแจ้งเตือน: แตะการแจ้งเตือน การแจ้งเตือน คุณจะได้ยินการแจ้งเตือน เช่น การจราจร การก่อสร้าง และเหตุขัดข้อง แต่จะไม่ได้ยินเส้นทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
  • เปิดเสียง: แตะเสียง เสียง

อ้างอิ้ง : https://support.google.com/maps/answer/3093979

6.ผลการดำเนินงาน(ยังไม่สมบูรณ์)

ระยะที่ 1 : โค้ดส่วน module

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-49.png

ระยะที่ 2 : โค้ดส่วนโปรมแกรม

ระยะที่ 3 : ผลการ RUN โปรแกรม

7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล : ตัวระบบจะระบุระยะห่างระหว่างตัวเราและเป้าหมายได้แม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง เพราะถ้าเรานำมาใช้ในการหาร้านอาหารหรือสถานที่ ที่คล้ายกันจะช่วยบอกให้รู้ว่ามีที่ไหนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุด

ข้อเสนอแนะ : ควรระบุ latitude longitude ละติจูด ลองติจูด ให้ถูกต้อง

8.ข้อมูลอ้างอิง

https://stackoverflow.com/questions/27928/calculate-distance-between-two-latitude-longitude-points-haversine-formula

Share

You may also like...

Leave a Reply