วิธีการคัดลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ Full Page

กรณีต้องการคัดลอกหน้าจอแบบ FullPage ใช้เครื่อง extension ใน google Chrom ชื่อ GoFullPage

โหลดได้ตามลิงค์
https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl

ขั้นตอนการใช้งาน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply