วิธีการตั้งเวลาปิดเครื่อง Linux Server

  1. เข้าไปแก้ไขไฟล์
    sudo nano /etc/crontab
  2. จากนั้นทำการเพื่มไฟล์ 00(นาที) 0(ชั่วโมง) จากตัวอย่างข้างล่างจะปิดเครื่อง 17.30 ทุกวัน

    30 17 * * * root poweroff

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply