วิธีการติดตั้ง OBS(Open Broadcaster Software) ใช้สำหรับการ live streaming

  1. ติดตั้ง OBS บน Ubuntu  16.04 LTS
    1. sudo apt-add-repository ppa:obsproject/obs-studio
    2. sudo apt-get update
    3. sudo apt-get install ffmpeg obs-studio
      osp
Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...