วิธีการเพื่ม font ใน ubuntu

 1. สร้างโพเดอร์ /usr/share/fonts/TTF
  1. # cd /usr/share/fonts/
  2. # mkdir TTF
 2. คัดลอก ฟอร์นที่ต้องการ เก็บไว้ที่ /usr/share/fonts/TTF
  1. # cp *.* /usr/share/fonts/TTF
 3. ปรับปรุง ฟอร์นในระบบปฏิบัติการ
  1. # sudo fc-cache -fv

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...