วิธีการ เปลี่ยน port ให้กับ Apache2

ทำการแก้ไขไฟล์
vi /etc/apache2/ports.conf
โดยการพิมพ์ port ที่ต้องการเพื่มดังนี้
Listen 80
Listen 8081

จากนั้นทำการ restart service
/etc/init.d/apache2 restart

เพียงเท่านี้ web ของท่านก็จะเข้าได้ผ่านทาง port 8081

 

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply