วิธีการ Reset Password ให้กับ MySQL

หากท่านลืมรหัสผ่าน MySQL ไม่ต้องตกใจให้ท่านทำขั้นตอนดังนี้
reset password MySQL
1. เข้าไปที่เครื่องล็อกอิน root
2.พิมพ์คำสั่ง /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables --user=root &   เมื่อพิมพ์เสร็จกด enter จะเกิด error ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ
3.เปิด Terminal อีกหน้าต่างหนึ่ง จากนั้นทำการ stop MySQL    /etc/init.d/mysql stop
4. จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังนี้
# mysql -u root -p
enterpassword: พิมพ์อะไรก็ได้
mysql> use mysql
mysql> UPDATE user SET password=password('ใส่รหัสที่ต้องการ') WHERE user='root';
mysql> exit
5.กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ใน phpmyadmin ด้วยให้ทำดังนี้
# mysqladmin -u root -p password
enter password: ให้ใสรหัสที่ต้องการ
6.จากนั้น restart  MySQL
# /etc/init.d/mysql restart

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply