วิธีติดตั้ง Font ภาษาไทย ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop

ติดตั้งmanual ผ่าน command line

  1.  ทำการคัดลอกฟอนท์ ที่ต้องการโค๊ดตามนี้
    # sudo cp Download/Font/* /usr/share/fonts/truetype
  2. จากนั้นทำการปรับปรุ่ง
    # fc-cache -f -v

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply