วิธีลบโปรแกรม บนเครื่อง MAC

วิธีการลบมี 2 วิธี
1. คือการลบโปรแกรมที่ติดตั้งมากัล app store
วิธีการ : เข้าไปที่ Launchpad ที่อยู่ด้านล่างจากนั้น เปิดเข้าไป หากต้องการลบโปรแกรมใดให้ทำการคลิ๊กโปรแกรมนั้นค้างจะมีกากบาทคลิ๊กก็ลบออกได้เลย
2.ลบโดยใช้โปรแกรมช่วยสำหรับไฟล์ที่ดาวโหลดมาติดตั้ง
วิธีการ : ติดตั้งโปรแกรม http://freemacsoft.net/appcleaner/ จากนน้นใช้โปรแกรมเป็นผู้ช่วยลบให้

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply