สร้างสีสันการแสดงภาพด้วย Lightbox 2

wordPress ได้มี Plugin ที่ชื่อว่า Lightbox 2 ที่ช่วยให้การแสดงภาพแบบลอยและปรากฎขึ้น โดยไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply