แก้ปัญหา ภาษาไทย wine ubuntu

กรณีติดตั้งโปรแกรม wine แล้วลงโปรแกรมสำหรับ windows พบว่ามีปัญหาภาษาไทยวิธีแก้ไขดังนี้
โปรแกรมที่ใช้หากมีการเซตค่าภาษาไทยท่านต้องเซตให้ถูกต้องกับ font ไทยทีมีอยู่
1. Macromedia Dreamweaver
ปรับค่าภาษาไทย จากเมนู Edit->Preference=>fonts
เปลี่ยนฟอร์นจาก courier new ->freeSerif ทุกรายการเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้ภาษาไทยได้แล้วครับ

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply