แก้ปัญหา Font thai ใน wine บนระบบ Ubuntu

ก๊อปปี้ฟอนต์จาก c:/windows/Fonts/ ที่ต้องการไปไว้ที่ ~/.wine/drive_c/windows/Fonts

cp -r /media/1E12395212392FDF/Windows/Fonts/* /home/user/.wine/drive_c/windows/Fonts/

เพียงเท่านนี้ท่านก็สามารถใช้ wine ที่มีภาษาได้แล้วครับ
หมายเหตุ เครื่องที่ผมใช้ ลง 2 ระบบปฏิบัติการ  windows กับ  ubuntu

บทความที่เกี่ยวข้องกัน

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply