แทรก Youtube ใน WordPress

ขั้นตอนในการแทรก Youtube ทำได้ดังนี้
1. คัดลอกซอสโค๊ด Embed จากเว็บไซด์ Youtube
โดยการคลิ๊กตรงแบ่งปัน(share) ต่อจากนั้นก็คลิ๊กตรงฝัง(Embeb)  ก็จะได้ซอสโค๊ดที่ต้องการ

2. จากนั้นนำโค๊ดที่ได้นำไปวางในการเขียนแบบ HTML

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply