แบ่งส่วนบทความ ด้วย PostTab

postTabs ช่วยให้คุณสามารถแยกโพสต์ / เนื้อหาของหน้าเว็บในแท็บที่จะปรากฏแก่ผู้เข้าชม
สีของแท็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตรงกับธีมคุณ
ภาพแสดง Code

ทดสอบ1
ทดสอบ1
ทดสอบ2
ทดสอบ2

Share
User Avatar

admin

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโท : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ หาดใหญ่

You may also like...

Leave a Reply