การควบคุมเกม ด้วย python

ผู้เขียนบทความ นางสาว สุชาวดี เดชพรหม #12 ความเป็นมา ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาเกม หรือสร้างเกมนั้น ค่อนข้างน้อย เพราะ ต้นทุนสูง เรียกได้ว่า หากจะเปิดเกม เกมนึงอย่างเป็นทางการนั้นทำได้ยาก เพราะต้องมีต้นทุนมากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ปัญญา เรื่องงบประมาณอย่างเดียว ที่มีปัญหา แต่ยังรวมไปถึง เครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ปัญหาด้านไวรัสที่จะตามมาดูว่าในส่วนนี้นั้นจะมีปัญหาเป็นพิเศษ ผู้จัดทำนั้นได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการเล่นเกม ที่ตัวเราเองนั้นสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ หรือ หาช่องทางด้านอื่น เช่น...