โปรแกรมจดโน๊ตหรือ Python NotePad

ผู้เขียนบนความ : นาย นันทวัฒน์ ยูนุ 1. ความเป็นมา ในส่วนนี้เราจะให้รายชื่อโครงการ Python ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนอกจากนี้เรายังให้ซอร์สโค้ดกับโปรเจ็กต์หลามน้อยหากคุณรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีคุณสามารถข้ามไปยังส่วนขั้นกลางได้และบทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจดโน๊ตโดยใช้ Tkinter ในการทำโปรแกรมและโปรแกรมจดโน๊ตเริ่มมีบทบาทความสำคัญกับมนุษย์เรามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสดวกในการจัดเก็บบทความหรือข้อความต่างๆที่สำคัญเพื่อในการจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานหรือจัดเก็บถาวรเพื่อการนั้นจึงควรสร้างโปรแกรมจดโน๊ตเพื่อให้การจัดเก็บข้อความมีความง่ายมากขึ้น 2. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาระบบภาษา python และการเขียนโปรแกรมจดบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บได้ 3. ขอบเขต 3.1 เป็นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาpython3.2 ระบบสามารถบันทึกและเปิดไฟล์ในฐานข้อมูลได้3.3 เป็นการเขียนโดยการใช้ Tkinter แบบ oop...