OpenCV and Python Color Detection

ผู้เขียนบทความ : นาย เอกกวี จิตจำ 1.ความเป็นมา Color detection เป็นหนึ่งในวิธีการทำ Partial Segmentation อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับ Image Segmentation ซึ่งถ้าแปลตรงๆ ก็คือ การตรวจจับสี (ที่เราสนใจในภาพ) โดยภาพปกติทั่วไปจะใช้รูปแบบของสีเป็น RGB นั้นหมายความว่าภาพที่เห็นประกอบขึ้นจากการรวมกันของภาพ 3 ภาพ โดยแต่ละภาพจะเก็บค่า Intensity สีแดง สีเขียว...