โปรแกรมแชท+server(LAN)

ผู้เขียนบทความ : นาย รวิพล ไชยภักดี 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง การเขียน Server เบื้องต้น และ การแชทคุยกับ Server หรือผู้อื่น เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจาก บทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรมแชทตัวนี้ ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1) เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษา...