ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ Convert voice to text

ผู้เขียนบทความ : นายภูธเนศ อินทะโณ COE #12 1. ความเป็นมา        ในปัจจุบันนี้ทางเทคโนโลยีได้มีการใช้เสียงเพื่อมาช่วยในการสั่งการโปรแกรมหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถใช้คุณสมบัติการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ โดยใช้เทคโนโลยี Speech recognition หรือโปรแกรมที่สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความหรือตัวหนังสือ โดยการจำแนกคำพูดที่มนุษย์พูดใส่ไมโครโฟน หรือโทรศัพท์ โดยระบบจะรับเสียงพูด และตัดสินใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคำใด โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Hidden Markov Model (HMM)...