ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON

ผู้เขียนบทความ : นายซูไฮมี ยะโกะ 1.ความเป็นมา โปรเจ็คนี้มีที่มาจากการประสบปัญหาจริงนั้นก็คือ ปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมทำให้เกิดการดับเครื่องอัตโนมัติโดยที่เรานั้นไม่ทราบเวลา มันก็เลยเกิดโปรเจ็คนีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็น 2.วัตถุประสงค์ โปรเจ็คนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็นและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเขียนโค็ดเรื่อง ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON 3.ขอบเขต 1.ระบบสามารถสามารถที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ระบบจะนับถอยหลัง 10 วินาที 2.สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ปัจจุบันได้ บนโปรแกรม Visual Studio Code 4.ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ผู้จัดทำคาดว่าผู้ใช้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค็ดระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON...