ระบบการตรวจจับใบหน้า โดยใช้การรู้จำใบหน้าหรือเรียกว่า Face Recognition

ผู้เขียนบทความ : นายพุฒิพร จันทร์กลั่น COE #12 1. ความเป็นมา         เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้มนุษย์เรามีการพัฒนาทำให้เกิดความก้าวหน้าและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากมายและยิ่งนับวันเทคโนโลยีนั้นก็ยิ่งมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง        หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไกล และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่าที่มีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ระบบสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจดจำใบหน้า แต่ว่าเทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้านี้สามารถพัฒนาไปได้ไกล...