ระบบ Mask detection

ผู้เขียนบทความ : นายมูฮำหมัด ปูตีล่า 1. ความเป็นมา         ความเป็นมาของระบบนี้ เมื่อประมาณวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการพบโรคระบาดชนิดใหม่ในประเทศไทย เป็นผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ซึ่งโรคระบาดนี้ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วันนั้นที่พบเจอโรคนี้ในประเทศไทย ทำให้คนภายในประเทศไทยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัด ระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคเหล่านี้ ทำให้คนในประเทศไทยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง (Protect yourself) และเป็นเหตุให้สถานที่ต่าง...