ระบบ Controlling a 3D character Using Python and Blender Face

ระบบ Controlling a 3D character Using Python and Blender Face คือระบบการจับใบหน้าที่จะสามารถเก็บค่าใบหน้าจากกล้องของเราไปแสดงผลผ่านโมเดว3D ให้มีชีวิตชีวา