Category: บทความโครงานงานนวัตกรรม

0

pythonนับรถอัจฉริยะ

ผู้เขียนบทความ : สุพรรษา ประทุมทอง 1.ความเป็นมา ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีเข้ามามีบทบาทในมนุษย์มากขึ้นเพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ โดย ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย  ซึ่งผู้จัดทำได้นำมาประยุกต์กับโปรแกรมนับจำนวนรถ อัจฉริยะ โปรแกรมตรวจนับปริมาณจำนวนของรถบนท้องถนน โดยระบบจะทำงานร่วมกับกล้อง Camera ในการจับภาพแบบ Real Time ควบคู่ไปกับการตรวจนับจำนวน โดยระบบสามารถตรวจนับได้ทั้งขาเข้าและขาออก และแสดงจำนวนดังกล่าวให้เห็นแบบ Real Time โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนประเมิน...

0

Face Detection Connect To SQLite3

ผู้เขียนบทความ : นายวรวุฒิ ลิ้มสุวรรณสังข์ COE #12 1.ความเป็นมา ระบบการรู้จำใบหน้า หรือ ระบบการจดจำใบหน้า (อังกฤษ: facial recognition system) คือระบบการตรวจหาใบหน้าของมนุษย์และปรับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ กรอบจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ถูกตรวจจับ และโฟกัส สี และค่าการวัดแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกด้วยคุณภาพแบบ HD เทคโนโลยีการบีบอัดจะจัดสรรความจุของข้อมูลให้ลดลง แต่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเพื่อปรับคุณภาพของภาพ ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอย่างที่เก็บบันทึกไว้ อาจจะทั้งใบหน้า หรือเพียงบางส่วน ขึ้นกับชนิดของวิธีแยกเอกลักษณ์ใบหน้า ระบบการรู้จำใบหน้าเป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในส่วนเนื้อหาของเรื่อง การรับรู้ของเครื่อง (Machine perception)...

0

ระบบ Mask detection

ผู้เขียนบทความ : นายมูฮำหมัด ปูตีล่า 1. ความเป็นมา         ความเป็นมาของระบบนี้ เมื่อประมาณวันที่ 13 มกราคม 2563 มีการพบโรคระบาดชนิดใหม่ในประเทศไทย เป็นผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ซึ่งโรคระบาดนี้ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่วันนั้นที่พบเจอโรคนี้ในประเทศไทย ทำให้คนภายในประเทศไทยต้องใช้ชีวิตอย่างระมัด ระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคเหล่านี้ ทำให้คนในประเทศไทยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง (Protect yourself) และเป็นเหตุให้สถานที่ต่าง...

0

ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON

ผู้เขียนบทความ : นายซูไฮมี ยะโกะ 1.ความเป็นมา โปรเจ็คนี้มีที่มาจากการประสบปัญหาจริงนั้นก็คือ ปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมทำให้เกิดการดับเครื่องอัตโนมัติโดยที่เรานั้นไม่ทราบเวลา มันก็เลยเกิดโปรเจ็คนีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็น 2.วัตถุประสงค์ โปรเจ็คนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเซฟแบตเตอรี่ในยามจำเป็นและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการเขียนโค็ดเรื่อง ระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON 3.ขอบเขต 1.ระบบสามารถสามารถที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ระบบจะนับถอยหลัง 10 วินาที 2.สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ปัจจุบันได้ บนโปรแกรม Visual Studio Code 4.ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ผู้จัดทำคาดว่าผู้ใช้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค็ดระบบเขียนโปรแกรมปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าใน PYTHON...