Category: ไม่มีหมวดหมู่

0

QRcode Generator by Python

ผู้เขียนบทความ : นายเขมินท์ อนุวรรค Coe#12 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง QRcode เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจากบทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรม QRcode Generator ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา Python2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรม Qrcode Generator ไปประยุกต์ใช้ได้จริง2.3...

0

Tetris with Python

ผู้เขียนบทความ : นายมานุสน นะหวัง COE#12 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของโปรเจคนี้คือ ตัวผู้ศึกษานั้นเป็นคนชอบเล่นเกมแนวไขปริศนา (Puzzel) และต้องการที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกมเป็นของตัวเองอีกด้วย จึงเริ่มทำการศึกษา  หาวิธีที่จะสร้างเกมขึ้นมา จึงไปเจอกับเกม Tetris ซึ่งเป็นเกมที่ตัวผู้ศึกษาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงนำลองมาทำเป็นเกมของตัวเอง ทำให้เกิดเป็นโปรเจคตัวนี้ 2. วัตถุประสงค์ เพิ่อศึกษาความรู้ในการใช้งานภาษา Python เพื่อศึกษาสร้างเกมโดยใช้ Python ทำให้ตัวเกมสามารถนำมาเล่นได้จริงและสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม 3.ขอบเขตของงาน...

ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points 0

ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points

ผู้เขียนบทความ : นายจิรายุ มาพบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.ความเป็นมา ซึ่งปัจจุบันเราจะมี Google Maps ที่จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การค้นหาเส้นทาง ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น เราจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อจะทำให้เราสะดวกต่อการเดินทางและรู้ว่าระยะทางระหว่างตัวเรานั้นห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ และถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเราจะได้รู้ว่าร้านไหนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่ จึงเป็นที่มาของระบบตัวนี้ ซึ่งระบบตัวนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อสะดวกในการหาระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังเป้าหมาย ว่าระยะห่างระหว่าเราไปสู่เป้หมายห่างกันเท่าไหร่ 2.วัตถุประสงค์ เพื่อทราบระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังสถานที่ต่างๆที่เราต้องการว่าห่างกันเท่าไหร่ เช่น การที่เราจะดูว่าร้านอาหารที่ไหนใกล้กับตัวเรามากที่สุด...

0

ระบบตรวจจับที่จอดรถ (Parking Space Detection)

ผู้เขียนบทความ : นายโชคชัย แจ่มน้อย COE#12 1. ความเป็นมา ในปัจจุบันการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร เรียกได้ว่า คับคั่งและติดขัดเป็นประจำ เนื่องจากปริมาณจำนวนรถยนต์ที่มีมากจนท้องถนนเริ่มมีช่องการจราจรไม่เพียงพอ แต่ก็ไม่ใช่แค่ปัญหาบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการจอดรถ โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ดูจะมีปัญหาเป็นพิเศษ  ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ให้คำแนะนำให้ทำโครงงานชิ้นนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดทำ โปรแกรมตรวจจับที่จอดรถ เพื่อให้สามารถทราบว่าขณะนี้ที่จอดรถเต็มหรือไม่ หากไม่เต็ม มีที่จอดรถช่องไหนว่างบ้าง ซึ่งโครงการชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดย อ.สันติ...