Category: Drupal

0

ติดตั้งภาษาไทยให้ Drupal

ขั้นตอนในการติดตั้งภาาาไทยให้ Drupal ทำได้ดังนี้ เข้าเว็บไซด์ http://www.drupal.org  จกานั้นทำการเข้าเมนู Translation ดาวโหลดไฟล์ ภาาาไทยโดยให้ตรงกับรุ่น Drupal core ที่ลงปัจจุบัน เช่น drupal-6.22.th.po (รอรับ drupal 6.22) เข้าไป enable  module 2 ตัว local , Content traslation...

แก้ปัญหา Theme Drupal error 0

แก้ปัญหา Theme Drupal error

กรณีติดตั้ง Theme แล้ว เข้าหน้า admin ไม่ได้ ให้ทำการแก้ไขในฐานข้อมูลดังนี้ 1. เข้าไปที่ฐานข้อมูลและแก้ไขตรงตาราง variable ตามรูป จากนั้นเปลี่ยนชื่อใน theme_default ใหม่ให้ตรงกับ theme ที่ใช้ได้โดยดูจาก โฟเเดอร์ใน theme ที่อยู่ของ host ท่าน