Category: python

0

โปรแกรมจดโน๊ตหรือ Python NotePad

ผู้เขียนบนความ : นาย นันทวัฒน์ ยูนุ 1. ความเป็นมา ในส่วนนี้เราจะให้รายชื่อโครงการ Python ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนอกจากนี้เรายังให้ซอร์สโค้ดกับโปรเจ็กต์หลามน้อยหากคุณรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีคุณสามารถข้ามไปยังส่วนขั้นกลางได้และบทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจดโน๊ตโดยใช้ Tkinter ในการทำโปรแกรมและโปรแกรมจดโน๊ตเริ่มมีบทบาทความสำคัญกับมนุษย์เรามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสดวกในการจัดเก็บบทความหรือข้อความต่างๆที่สำคัญเพื่อในการจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานหรือจัดเก็บถาวรเพื่อการนั้นจึงควรสร้างโปรแกรมจดโน๊ตเพื่อให้การจัดเก็บข้อความมีความง่ายมากขึ้น 2. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาระบบภาษา python และการเขียนโปรแกรมจดบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บได้ 3. ขอบเขต 3.1 เป็นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาpython3.2 ระบบสามารถบันทึกและเปิดไฟล์ในฐานข้อมูลได้3.3 เป็นการเขียนโดยการใช้ Tkinter แบบ oop...

2

ระบบการตรวจจับใบหน้า โดยใช้การรู้จำใบหน้าหรือเรียกว่า Face Recognition

ผู้เขียนบทความ : นายพุฒิพร จันทร์กลั่น COE #12 1. ความเป็นมา         เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้มนุษย์เรามีการพัฒนาทำให้เกิดความก้าวหน้าและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากมายและยิ่งนับวันเทคโนโลยีนั้นก็ยิ่งมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง        หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไกล และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่าที่มีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ระบบสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจดจำใบหน้า แต่ว่าเทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้านี้สามารถพัฒนาไปได้ไกล...

0

โปรแกรมDownload VDO Youtube ด้วย Python และแปลงไฟล์เป็น EXE

ผู้เขียนบทความ : นายวงศธร นามผล 1.ความเป็นมา โครงการดาวน์โหลด Youtube เป็นโครงการpython วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการดาวน์โหลดวิดีโอประเภทใดก็ได้ในวิธีที่ง่ายและรวดเร็วจาก youtube ในอุปกรณ์ของคุณในโครงการ python นี้ผู้ใช้ต้องคัดลอก URL วิดีโอ youtube ที่พวกเขาต้องการดาวน์โหลดและวาง URL นั้นในส่วน ‘วางลิงก์ที่นี่’ และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดมันจะเริ่มดาวน์โหลดวิดีโอ เมื่อการดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จสิ้นจะแสดงข้อความป๊อปอัป ‘ดาวน์โหลด’ บนหน้าต่างด้านล่างปุ่มดาวน์โหลด 2. วัตถุประสงค์...

Execute Python script via crontab

1. เพิ่มข้อความไว้ด้านบนไฟล์#!/usr/bin/python 2. ปรับสิทธิ์ไฟล์ python$ chmod a+x script.py3. แก้ไขไฟล์ crontab แก้ไขไฟล์โดยใช้ nano $ export VISUAL=nano; crontab -e เพิ่มไฟล์ไว้ด้านล่างสุด