วิธีการคัดลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ Full Page

กรณีต้องการคัดลอกหน้าจอแบบ FullPage ใช้เครื่อง extension ใน google Chrom ชื่อ GoFullPage โหลดได้ตามลิงค์https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl ขั้นตอนการใช้งาน