เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

QRcode Generator by Python

ผู้เขียนบทความ : นายเขมินท์ อนุวรรค Coe#12 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง QRcode เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจากบทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรม QRcode Generator ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา Python2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรม Qrcode Generator ไปประยุกต์ใช้ได้จริง2.3...

0

Tetris with Python

ผู้เขียนบทความ : นายมานุสน นะหวัง COE#12 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของโปรเจคนี้คือ ตัวผู้ศึกษานั้นเป็นคนชอบเล่นเกมแนวไขปริศนา (Puzzel) และต้องการที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกมเป็นของตัวเองอีกด้วย จึงเริ่มทำการศึกษา  หาวิธีที่จะสร้างเกมขึ้นมา จึงไปเจอกับเกม Tetris ซึ่งเป็นเกมที่ตัวผู้ศึกษาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงนำลองมาทำเป็นเกมของตัวเอง ทำให้เกิดเป็นโปรเจคตัวนี้ 2. วัตถุประสงค์ เพิ่อศึกษาความรู้ในการใช้งานภาษา Python เพื่อศึกษาสร้างเกมโดยใช้ Python ทำให้ตัวเกมสามารถนำมาเล่นได้จริงและสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม 3.ขอบเขตของงาน...

python CoinDetection โปรแกรมตรวจจับและนับจำนวนเหรียญ 0

python CoinDetection โปรแกรมตรวจจับและนับจำนวนเหรียญ

ผู้เขียนบทความ : นายพีรพล ลิ่มพรเจริญ coe#12 )ความเป็นมาCoin Segmentation : Python OpenCV คือ การตรวจจับและค้นหาเหรียญจากภาพ วิดีโอ กล้องแบบเรียลไทม์ด้วย Python + OpenCV ไลบราลี่ที่นำมาใช้งาน pip install opencv-python pip install numpy 2. )วัคถุประสงค์ใช้...

0

วิธีการคัดลอกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ Full Page

กรณีต้องการคัดลอกหน้าจอแบบ FullPage ใช้เครื่อง extension ใน google Chrom ชื่อ GoFullPage โหลดได้ตามลิงค์https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl ขั้นตอนการใช้งาน