เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

docker create network ip

ขั้นตอนในการกำหนด ip ให้กับ docker network กรณีที่มี ip อยู่แล้วให้ทำการลบ network เดิมก่อน Step 1 : Removing Docker Networks Step 2 : Create network ip อ้างอิง Removing Docker Networkshttps://yallalabs.com/devops/how-to-remove-all-unused-docker-networks/Create...

0

โปรแกรมแชท+server(LAN)

ผู้เขียนบทความ : นาย รวิพล ไชยภักดี 1. ความเป็นมา เนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่อง การเขียน Server เบื้องต้น และ การแชทคุยกับ Server หรือผู้อื่น เลยอยากลองหาความรู้และ พัฒนาต่อยอดจาก บทความที่ผู้จัดทำเรียนรู้มา จึงได้มาเป็นโปรแกรมแชทตัวนี้ ผู้จัดทำหวังว่า ทุกๆท่านจะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกและหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อ ทุกๆท่านไม่มากก็น้อย 2. วัตถุประสงค์ 2.1) เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษา...

ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points 0

ระบบ Calculate distance between two latitude-longitude points

ผู้เขียนบทความ : นายจิรายุ มาพบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1.ความเป็นมา ซึ่งปัจจุบันเราจะมี Google Maps ที่จะช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การค้นหาเส้นทาง ร้านอาหาร ธนาคาร โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น เราจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อจะทำให้เราสะดวกต่อการเดินทางและรู้ว่าระยะทางระหว่างตัวเรานั้นห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ และถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเราจะได้รู้ว่าร้านไหนอยู่ใกล้ตัวเรามากที่ จึงเป็นที่มาของระบบตัวนี้ ซึ่งระบบตัวนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อสะดวกในการหาระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังเป้าหมาย ว่าระยะห่างระหว่าเราไปสู่เป้หมายห่างกันเท่าไหร่ 2.วัตถุประสงค์ เพื่อทราบระยะห่างระหว่างตัวเราไปยังสถานที่ต่างๆที่เราต้องการว่าห่างกันเท่าไหร่ เช่น การที่เราจะดูว่าร้านอาหารที่ไหนใกล้กับตัวเรามากที่สุด...

0

OpenCV and Python Color Detection

ผู้เขียนบทความ : นาย เอกกวี จิตจำ 1.ความเป็นมา Color detection เป็นหนึ่งในวิธีการทำ Partial Segmentation อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับ Image Segmentation ซึ่งถ้าแปลตรงๆ ก็คือ การตรวจจับสี (ที่เราสนใจในภาพ) โดยภาพปกติทั่วไปจะใช้รูปแบบของสีเป็น RGB นั้นหมายความว่าภาพที่เห็นประกอบขึ้นจากการรวมกันของภาพ 3 ภาพ โดยแต่ละภาพจะเก็บค่า Intensity สีแดง สีเขียว...