เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

How to Install Docker and Docker Compose on Raspberry Pi

Step 0 : Check Environment PRETTY_NAME=”Debian GNU/Linux 9 (stretch)”NAME=”Debian GNU/Linux”VERSION_ID=”9″VERSION=”9 (stretch)”VERSION_CODENAME=stretchID=debianHOME_URL=”https://www.debian.org/”SUPPORT_URL=”https://www.debian.org/support”BUG_REPORT_URL=”https://bugs.debian.org/” step 1 : Update and upgrade ปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน Step 2 : Install Docker on Raspberry Pi...

0

โปรแกรมDownload VDO Youtube ด้วย Python และแปลงไฟล์เป็น EXE

ผู้เขียนบทความ : นายวงศธร นามผล 1.ความเป็นมา โครงการดาวน์โหลด Youtube เป็นโครงการpython วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการดาวน์โหลดวิดีโอประเภทใดก็ได้ในวิธีที่ง่ายและรวดเร็วจาก youtube ในอุปกรณ์ของคุณในโครงการ python นี้ผู้ใช้ต้องคัดลอก URL วิดีโอ youtube ที่พวกเขาต้องการดาวน์โหลดและวาง URL นั้นในส่วน ‘วางลิงก์ที่นี่’ และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดมันจะเริ่มดาวน์โหลดวิดีโอ เมื่อการดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จสิ้นจะแสดงข้อความป๊อปอัป ‘ดาวน์โหลด’ บนหน้าต่างด้านล่างปุ่มดาวน์โหลด 2. วัตถุประสงค์...

1

โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

ผู้เขียนบทความ: นายกอมารุดดีน บูเก็ม 1. ความเป็นมา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชา ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา ซึ่งอาจารย์รายวิชาให้แต่ละคนในคลาสคิดโครงงานย่อยขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานเป็นผลทำให้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่องการอ่านตัวอักษรบนรูปภาพ จึงเกิดความคิดที่ว่า เราจะสามารถนำเรื่องที่เราสนใจไปใช้ประโยชน์อย่างไร จึงได้เกิดโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษาต่อรวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python...

ตรวจจับภาพสัตว์และแยกประเภทตามประเภท     Object Recognition Animals – Classification & Evaluationmetrics 0

ตรวจจับภาพสัตว์และแยกประเภทตามประเภท Object Recognition Animals – Classification & Evaluationmetrics

ผู้เขียนบทความ : นาย เชิดเกียรติ แก้วมี 1. ความเป็นมา Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลและเป็นการสร้างรูปแบบ สำหรับใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ Deep Learning ยังเป็นเซตย่อนของ Machine Learning ใน Artificial Intelligence (AI) เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้สอน หรือ...