เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

วิธีการ Reset Password ให้กับ MySQL 0

วิธีการ Reset Password ให้กับ MySQL

หากท่านลืมรหัสผ่าน MySQL ไม่ต้องตกใจให้ท่านทำขั้นตอนดังนี้ reset password MySQL 1. เข้าไปที่เครื่องล็อกอิน root 2.พิมพ์คำสั่ง /usr/sbin/mysqld –skip-grant-tables –user=root &   เมื่อพิมพ์เสร็จกด enter จะเกิด error ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ 3.เปิด Terminal อีกหน้าต่างหนึ่ง จากนั้นทำการ stop...

ติดตั้ง windows XP แล้วไม่เห็น hard disk 0

ติดตั้ง windows XP แล้วไม่เห็น hard disk

ปัญหาแบบนี่เจอบ่อยสำหรับการติดตั้งใน notebook ทีเป็นแบร์นอินเตอร์วิธีแก้ไข สำหรับเครื่อง note book HP 520 1. ตั้งค่า Bios กด F10 2. เลือก Device Configuration  กำหนดให้ SATA  ของฮาร์ดดิสก์ ให้เป็น Disable 3. กด F10 บันทึก...

การปรับแต่ง VSFTPD 0

การปรับแต่ง VSFTPD

แก้ไข ไฟล์ vsftpd.conf anonymous_enable = NO # ปิด anonymous ftp write_enable = YES # ให้ user สามารถใช้ FTP write ได้ local_enable = YES # ใช้ user...

วิธีการ เปลี่ยน port ให้กับ Apache2 0

วิธีการ เปลี่ยน port ให้กับ Apache2

ทำการแก้ไขไฟล์ vi /etc/apache2/ports.conf โดยการพิมพ์ port ที่ต้องการเพื่มดังนี้ Listen 80 Listen 8081 จากนั้นทำการ restart service /etc/init.d/apache2 restart เพียงเท่านี้ web ของท่านก็จะเข้าได้ผ่านทาง port 8081  

How to enable Windows 7 Virtual WiFi 0

How to enable Windows 7 Virtual WiFi

ดำเนินขั้นตอนดังนี้ Run  ในโหมด command โดยใช้สิทธิ์ admin คลิ๊กเมาร์ขวาเลือก run admin.. พิมพ์คำสั่งในโหมด command ดังนี้ netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ssid1 key=123456789 netsh wlan start hostednetwork จากนั้นทำการเซตการแชร์ตามรูป จากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำหน้าที่เป็น Virtual WiFi...