เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

Line Covid Chatbot ด้วย Dialogflow และ Python

ผู้เขียนบทความ : นายปัณณวัชญ์ ตราทองคำ coe#12 1. ความเป็นมา  เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระทั่งมีการระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานสถานการณ์ COVID-19 ได้...

การควบคุมเกม ด้วย python 0

การควบคุมเกม ด้วย python

ผู้เขียนบทความ นางสาว สุชาวดี เดชพรหม #12 ความเป็นมา ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาเกม หรือสร้างเกมนั้น ค่อนข้างน้อย เพราะ ต้นทุนสูง เรียกได้ว่า หากจะเปิดเกม เกมนึงอย่างเป็นทางการนั้นทำได้ยาก เพราะต้องมีต้นทุนมากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ปัญญา เรื่องงบประมาณอย่างเดียว ที่มีปัญหา แต่ยังรวมไปถึง เครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ปัญหาด้านไวรัสที่จะตามมาดูว่าในส่วนนี้นั้นจะมีปัญหาเป็นพิเศษ ผู้จัดทำนั้นได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการเล่นเกม ที่ตัวเราเองนั้นสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ หรือ หาช่องทางด้านอื่น เช่น...

0

ระบบแปลงเสียงเป็นข้อความ Convert voice to text

ผู้เขียนบทความ : นายภูธเนศ อินทะโณ COE #12 1. ความเป็นมา        ในปัจจุบันนี้ทางเทคโนโลยีได้มีการใช้เสียงเพื่อมาช่วยในการสั่งการโปรแกรมหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถใช้คุณสมบัติการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ โดยใช้เทคโนโลยี Speech recognition หรือโปรแกรมที่สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความหรือตัวหนังสือ โดยการจำแนกคำพูดที่มนุษย์พูดใส่ไมโครโฟน หรือโทรศัพท์ โดยระบบจะรับเสียงพูด และตัดสินใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นคำใด โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Hidden Markov Model (HMM)...

0

Python Weather App

ผู้เขียนบทความ นายชานน หลีนายน้ำ COE#12 1. ความเป็นมา แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศเป็นแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและมีผู้ใช้ทั่วทั้งโลก เนื่องจากมันเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถบอกสภาพอากาศในช่วงเวลาที่อยากรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนในหลายๆด้านเช่น การเดินทางหากขาดแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศไปผู้คนมากมายอาจจะต้องใช้ชีวิตที่ลำบากกว่านี้เพราะไม่มีทางคาดคะเนและหาวิธีรับมือได้เลยว่าสภาพอากาศในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งผมสนใจและสงสัยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในแอพพลิเคชั่นสภาพอากาศจึงเริ่มที่จะศึกษาและก็มีแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าหากเราสามารถสร้างแอพพลิเคชันสภาพอากาศขึ้นมาใช้เองบ้างมันคงจะดีเพราะการสร้างบางสิงบางอย่างเป็นวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งๆนั้นได้มากที่สุด 2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเรียนรู้ภาษา Pythonใช้สำหรับเขียน Applications สภาพอากาศ 2.เพื่อพัฒนาและต่อยอด Applications สภาพอากาศที่ทำขึ้นมาเองในอานาคต 3.เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Applications สภาพอากาศในส่วนลึกได้มากขึ้น 3.ขอบเขต 1.ระบบสามารถบอกอุณหภูมิของสภาพอากาศได้ 2.ตัวระบบสามารถบอกฟังก์ชั่นอื่นๆนอกจากอุณหภูมิได้ 4....

1

Calculator GUI by Python

ผู้เขียนบทความ : นายพงศกร บุปผา COE#12 1. ความเป็นมา เครื่องคิดเลขเป็นแอปพลิเคชั่นที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน จึงอยากรู้ว่าเราสามารถสร้างเครื่องคิดเลขได้ด้วยตัวเองได้มั้ย จึงเกิดโปรเจ็คนี้ขึ้นมา 2. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาการสร้างเครื่องคิดเลขโดยใช้ภาษา Python 3. ขอบเขต 3.1 สามารถใช้คิดเลขได้3.2 ฟังก์ชั่น san cos tan สามารถคิดได้แค่แบบ degree ไม่สามารถคิดแบบ radiant...