เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

โปรแกรมจดโน๊ตหรือ Python NotePad

ผู้เขียนบนความ : นาย นันทวัฒน์ ยูนุ 1. ความเป็นมา ในส่วนนี้เราจะให้รายชื่อโครงการ Python ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนอกจากนี้เรายังให้ซอร์สโค้ดกับโปรเจ็กต์หลามน้อยหากคุณรู้พื้นฐานเป็นอย่างดีคุณสามารถข้ามไปยังส่วนขั้นกลางได้และบทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจดโน๊ตโดยใช้ Tkinter ในการทำโปรแกรมและโปรแกรมจดโน๊ตเริ่มมีบทบาทความสำคัญกับมนุษย์เรามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสดวกในการจัดเก็บบทความหรือข้อความต่างๆที่สำคัญเพื่อในการจัดเก็บไว้ในระยะเวลานานหรือจัดเก็บถาวรเพื่อการนั้นจึงควรสร้างโปรแกรมจดโน๊ตเพื่อให้การจัดเก็บข้อความมีความง่ายมากขึ้น 2. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาระบบภาษา python และการเขียนโปรแกรมจดบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บได้ 3. ขอบเขต 3.1 เป็นการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษาpython3.2 ระบบสามารถบันทึกและเปิดไฟล์ในฐานข้อมูลได้3.3 เป็นการเขียนโดยการใช้ Tkinter แบบ oop...

2

ระบบการตรวจจับใบหน้า โดยใช้การรู้จำใบหน้าหรือเรียกว่า Face Recognition

ผู้เขียนบทความ : นายพุฒิพร จันทร์กลั่น COE #12 1. ความเป็นมา         เทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะทำให้มนุษย์เรามีการพัฒนาทำให้เกิดความก้าวหน้าและทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมากมายและยิ่งนับวันเทคโนโลยีนั้นก็ยิ่งมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง        หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวไกล และถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่าที่มีบทบาทกับชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ เทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ระบบสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจดจำใบหน้า แต่ว่าเทคโนโลยีการรู้จดจำใบหน้านี้สามารถพัฒนาไปได้ไกล...

0

ระบบตรวจจับที่จอดรถ (Parking Space Detection)

ผู้เขียนบทความ : นายโชคชัย แจ่มน้อย COE#12 1. ความเป็นมา ในปัจจุบันการจราจรบนถนนในกรุงเทพมหานคร เรียกได้ว่า คับคั่งและติดขัดเป็นประจำ เนื่องจากปริมาณจำนวนรถยนต์ที่มีมากจนท้องถนนเริ่มมีช่องการจราจรไม่เพียงพอ แต่ก็ไม่ใช่แค่ปัญหาบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการจอดรถ โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ดูจะมีปัญหาเป็นพิเศษ  ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ประกอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้ให้คำแนะนำให้ทำโครงงานชิ้นนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดทำ โปรแกรมตรวจจับที่จอดรถ เพื่อให้สามารถทราบว่าขณะนี้ที่จอดรถเต็มหรือไม่ หากไม่เต็ม มีที่จอดรถช่องไหนว่างบ้าง ซึ่งโครงการชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดย อ.สันติ...

0

How to Install Docker and Docker Compose on Raspberry Pi

Step 0 : Check Environment PRETTY_NAME=”Debian GNU/Linux 9 (stretch)”NAME=”Debian GNU/Linux”VERSION_ID=”9″VERSION=”9 (stretch)”VERSION_CODENAME=stretchID=debianHOME_URL=”https://www.debian.org/”SUPPORT_URL=”https://www.debian.org/support”BUG_REPORT_URL=”https://bugs.debian.org/” step 1 : Update and upgrade ปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน Step 2 : Install Docker on Raspberry Pi...