เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

0

โปรแกรมDownload VDO Youtube ด้วย Python และแปลงไฟล์เป็น EXE

ผู้เขียนบทความ : นายวงศธร นามผล 1.ความเป็นมา โครงการดาวน์โหลด Youtube เป็นโครงการpython วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการดาวน์โหลดวิดีโอประเภทใดก็ได้ในวิธีที่ง่ายและรวดเร็วจาก youtube ในอุปกรณ์ของคุณในโครงการ python นี้ผู้ใช้ต้องคัดลอก URL วิดีโอ youtube ที่พวกเขาต้องการดาวน์โหลดและวาง URL นั้นในส่วน ‘วางลิงก์ที่นี่’ และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดมันจะเริ่มดาวน์โหลดวิดีโอ เมื่อการดาวน์โหลดวิดีโอเสร็จสิ้นจะแสดงข้อความป๊อปอัป ‘ดาวน์โหลด’ บนหน้าต่างด้านล่างปุ่มดาวน์โหลด 2. วัตถุประสงค์...

1

โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

ผู้เขียนบทความ: นายกอมารุดดีน บูเก็ม 1. ความเป็นมา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชา ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต สงขลา ซึ่งอาจารย์รายวิชาให้แต่ละคนในคลาสคิดโครงงานย่อยขึ้นมาคนละหนึ่งโครงงานเป็นผลทำให้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนื่องจากผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่องการอ่านตัวอักษรบนรูปภาพ จึงเกิดความคิดที่ว่า เราจะสามารถนำเรื่องที่เราสนใจไปใช้ประโยชน์อย่างไร จึงได้เกิดโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาศึกษาต่อรวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นกัน 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อศึกษาหาความรู้ในการใช้ภาษา python...

ตรวจจับภาพสัตว์และแยกประเภทตามประเภท     Object Recognition Animals – Classification & Evaluationmetrics 0

ตรวจจับภาพสัตว์และแยกประเภทตามประเภท Object Recognition Animals – Classification & Evaluationmetrics

ผู้เขียนบทความ : นาย เชิดเกียรติ แก้วมี 1. ความเป็นมา Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก เป็นหนึ่งในฟังก์ชันของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลและเป็นการสร้างรูปแบบ สำหรับใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ Deep Learning ยังเป็นเซตย่อนของ Machine Learning ใน Artificial Intelligence (AI) เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่ไม่มีผู้สอน หรือ...

0

Line Covid Chatbot ด้วย Dialogflow และ Python

ผู้เขียนบทความ : นายปัณณวัชญ์ ตราทองคำ coe#12 1. ความเป็นมา  เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจากค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮั่นของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระทั่งมีการระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานสถานการณ์ COVID-19 ได้...

การควบคุมเกม ด้วย python 0

การควบคุมเกม ด้วย python

ผู้เขียนบทความ นางสาว สุชาวดี เดชพรหม #12 ความเป็นมา ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาเกม หรือสร้างเกมนั้น ค่อนข้างน้อย เพราะ ต้นทุนสูง เรียกได้ว่า หากจะเปิดเกม เกมนึงอย่างเป็นทางการนั้นทำได้ยาก เพราะต้องมีต้นทุนมากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ปัญญา เรื่องงบประมาณอย่างเดียว ที่มีปัญหา แต่ยังรวมไปถึง เครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้าง ปัญหาด้านไวรัสที่จะตามมาดูว่าในส่วนนี้นั้นจะมีปัญหาเป็นพิเศษ ผู้จัดทำนั้นได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบันที่ต้องการเล่นเกม ที่ตัวเราเองนั้นสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ หรือ หาช่องทางด้านอื่น เช่น...