Tetris with Python

ผู้เขียนบทความ : นายมานุสน นะหวัง COE#12 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของโปรเจคนี้คือ ตัวผู้ศึกษานั้นเป็นคนชอบเล่นเกมแนวไขปริศนา (Puzzel) และต้องการที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกมเป็นของตัวเองอีกด้วย จึงเริ่มทำการศึกษา  หาวิธีที่จะสร้างเกมขึ้นมา จึงไปเจอกับเกม Tetris ซึ่งเป็นเกมที่ตัวผู้ศึกษาชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงนำลองมาทำเป็นเกมของตัวเอง ทำให้เกิดเป็นโปรเจคตัวนี้ 2. วัตถุประสงค์ เพิ่อศึกษาความรู้ในการใช้งานภาษา Python เพื่อศึกษาสร้างเกมโดยใช้ Python ทำให้ตัวเกมสามารถนำมาเล่นได้จริงและสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม 3.ขอบเขตของงาน...