เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

วิธีการติดตั้ง Ubuntu กับ Windows 7 0

วิธีการติดตั้ง Ubuntu กับ Windows 7

ขั้นตอนการติดตั้ง Ubuntu ร่วมกับ Windows 7 1. ติดตั้ง windows 7 จากนั้น ทำการแบ่ง partition โดยแบ่งพื้นที่เหลือตามความต้องการสำหรับติดตั้ง Unbuntu 2. ดาวโหลด Ubuntu http://www.ubuntu.com/desktop จากนั้นทำแผ่นติดตั้ง 3. ดำเนินการติดตั้ง Ubuntu ตามขั้นตอน บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.

PHP EROR : Call to undefined function ldap_connect() 0

PHP EROR : Call to undefined function ldap_connect()

Call to undefined function ldap_connect() กรณีเขียนโปรแกรม PHP ใน localhost สำหรับ windows XP วิธีการแก้ปัญหา 1. php.ini ให้ เปิดใช้ extension=php_ldap.dll 2. copy libeay32.dll และ ssleay32.dll ไปที่ c:/windows/system/ และ...

สร้างสีสันการแสดงภาพด้วย Lightbox 2 0

สร้างสีสันการแสดงภาพด้วย Lightbox 2

wordPress ได้มี Plugin ที่ชื่อว่า Lightbox 2 ที่ช่วยให้การแสดงภาพแบบลอยและปรากฎขึ้น โดยไม่ต้องขึ้นหน้าใหม่ บทความที่เกี่ยวข้องกัน แบ่งส่วนบทความ ด้วย PostTab (0) การทำ Related Posts ใน WordPress 3.X (0) wordpress counter plugin (0)

แบ่งส่วนบทความ ด้วย PostTab 0

แบ่งส่วนบทความ ด้วย PostTab

postTabs ช่วยให้คุณสามารถแยกโพสต์ / เนื้อหาของหน้าเว็บในแท็บที่จะปรากฏแก่ผู้เข้าชม สีของแท็บสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตรงกับธีมคุณ ภาพแสดง Code ทดสอบ1 ทดสอบ2 ทดสอบ1 ทดสอบ1 ทดสอบ2 ทดสอบ2 บทความที่เกี่ยวข้องกัน สร้างสีสันการแสดงภาพด้วย Lightbox 2 (0) การทำ Related Posts ใน WordPress 3.X (0) wordpress...

Boot Camp กับ Windows 7 0

Boot Camp กับ Windows 7

สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง MAC ต้องการใช้ windows 7 สามารถทำได้ครับ โดยดำเนินการตาม ลิงค์นี้ครับ http://support.apple.com/kb/HT3986 บทความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง.